Bước 1. TẠO TÀI KHOẢN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bước 2. CHỌN 1 TRONG 2 NỘI DUNG SAU ĐỂ ĐĂNG KÝ

Cuộc thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI-Challenge) với chủ đề năm 2020 là Trí tuệ Nhân tạo với giao thông thông minh.

Mỗi đội dự thi không quá 05 thành viên.

Thời gian:

  • Thông báo về cuộc thi: từ 10/7/2020 đến 24/8/2020
  • Vòng sơ tuyển: từ 24/8/2020 đến 30/8/2020
  • Vòng chung kết: từ 05/9/2020 đến 15/9/2020

Sản phẩm Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Solution): các giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội.

Các các nhân, tập thể đăng ký dự thi ở nhóm 2 gửi hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

  • Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);
  • Bản mô tả sản phẩm, giải pháp;
  • Poster giới thiệu về sản phẩm, giải pháp.

Thời gian:

  • Nhận hồ sơ dự thi: từ 25/6/2020 đến 24/8/2020
  • Vòng sơ tuyển: từ 22/8/2020
  • Vòng chung kết: từ 15/9/2020